doorstroom mbo/hbo/master

Doorstroom, Frank van Zeldert, keuzecoaches.nl
In de twintig jaar dat ik mij met studiekeuzebegeleiding bezig houdt heb ik geconstateerd dat de doorstroom van het ene naar het andere niveau complexer is geworden.

mbo naar hbo

Vanuit het mbo naar het hbo doorstromen is mogelijk maar mag wettelijk gezien onmogelijk gemaakt worden als de studierichtingen te ver uit elkaar liggen. Formeel is vastgesteld dat de volgende routes niet vanzelfsprekend zijn. (klik op plaatje)

Concreet kan een hogeschool aanvullende eisen aan je stellen. Tijdens het schrijven van dit artikel waren en hogescholen die deze richtlijn negeerden. Overigens kan het ook zo zijn dat bij een passende aansluting van mbo naar hbo nog aanvullende eisen gesteld worden. Denk daarbij b.v. aan een sporttest of een spraaktest.

hbo propedeuse naar universiteit
Als je je eerste jaar hbo hebt gehaald kan je wellicht doorstromen naar de universitaire studie. Er geldt echter ook in die gevallen dat aanvullende eisen gesteld worden. Die verschillen per instelling en studie en er is dus geen andere keuze dan heel goed naar de toelatingseisen te kijken.

hbo bachelor naar universitaire master
Ook bij deze overgang is vaak een schakeljaar nodig om deficienties (tekortkomingen) weg te werken. Studie en instelling bepalen welke eisen dat zijn en ook daar is een gedegen vooronderzoek nodig.

universitaire bachelor naar een universitaire master
Doorstroming is niet altijd vanzelfsprekend. Er kan een gelimiteerd aantal plaatsen beschikbaar zijn. Bovendien is niet elke doorstroming geoorloofd.

Site van de overheid met verwijzingen voor verder onderzoek
De overheid heeft voor al deze situaties verwijzingen geplaatst op een aparte site die "start studeren" heet. Voor de doorstromingsmogelijkheden is de volgende link nuttig.