Bindend Studie Advies (BSA)

In het hbo en op de universiteiten mag men je in het eerste jaar  een bindend advies geven te stoppen. Overigens mogen een beperkt aantal instellingen ook in 2018-2019 zelfs experimenteren met adviezen in het tweede of derde jaar. We raden je aan bij de studiekeuze goed te onderzoeken hoe de regels (die per instelling en studie verschillen) goed in kaart te brengen. Hoewel je na een negatief bindend advies meestal na twee jaar opnieuw mag proberen in te stromen of het vaak wel mogelijk is de studie aan een andere instelling te gaan volgen blijkt in de praktijk dat een tussentijdse studiekeuze check raadzaam is. Het hernieuwd in kaart brengen van je interesses en kwaliteiten kan je doen beseffen dat er wellicht een goede reden is dat de huidige studie niet makkelijk doorlopen wordt.

Lees meer over het BSA op de site van de overheid.

Please log in to rate this.
0 people found this helpful.


Category: Algemene vragen

← Bindend Studie Advies (BSA)