Studie en handicap

Een handicap is een breed begrip en kan varieren van asperger, ernstige ADHD problematie, dyslexie tot fysieke beperkingen die rolstoeltoegankelijkheid vereisen. Alle instellingen hebben medwerkers in dienst die jou kunnen ondersteunen zo gemakkelijk mogelijk te studeren. In de praktijk blijkt dat ondanks goed overleg voorafgaand aan de studie de beloftes niet altijd waargemaakt kunnen worden . Dat leidt tot wrijvingen tijdens de studie en tot faal-ervaringen. Ervaring hebben ons geleerd er alles aan te doen om de communicatie met de opleiding in stand te houden en afspraken ook op papier bevestigd te krijgen.

Er bestaat een overkoepelende site waar je alles kunt vinden om tijdens je studiekeuze te kijken in hoeverre men rekening houdt met je handicap. Surf naar handicap en studie.

Please log in to rate this.
1 person found this helpful.


Category: Studie en Handicap
Tags: ,

← Studie en handicap