Studiekeuze voor 1 mei

Met ingang van 2014 moeten middelbare scholieren voor 1 mei hun studiekeuze gemaakt hebben. De volledige regeling ziet er op hoofdlijnen als volgt uit. (Bron: Rijksoverheid)

Leerlingen die vanaf 1 september 2014 willen gaan studeren in het hoger onderwijs, kunnen zich vanaf oktober 2013 aanmelden voor hun vervolgopleidingen en moeten dit in ieder geval voor 1 mei 2014 hebben gedaan.

Studiekeuzecheck

De vervroegde aanmelding zorgt ervoor dat leerling en opleiding eerder met elkaar in contact kunnen komen, zodat er tijd is voor een check op de gemaakte studiekeuze. Deze check vindt plaats door een studiekeuzeactiviteit met een advies. Denk bijvoorbeeld aan een dag proef studeren, een gesprek met een docent van de opleiding of digitaal contact tussen de leerling en de vervolgopleiding.

De aanstaande student krijgt het recht op een studiekeuzecheck, maar kan ook verplicht worden om daaraan mee te doen als de hogeschool of universiteit dat vraagt. Het doel van deze maatregel is dat studenten een bewustere keuze maken en daardoor meer kans hebben op studiesucces.

Meldt een student zich ná 1 mei aan, of doet hij zonder goede reden niet mee aan een verplichte studiekeuzecheck, dan kan hij zijn toelatingsrecht verliezen. Dat betekent dat de hogeschool of universiteit beslist of deze student nog kan worden toegelaten.

Meer details vind u hier

 

Please log in to rate this.
1 person found this helpful.


Category: Algemene vragen

← Studiekeuze voor 1 mei