HBO of WO

HBO WO
– Beroepsgericht
– Praktijkgerichte opdrachten
– Stage is verplicht
– Theorie gelijk toepassen
– Competentiegericht leren
– Veel verschillende vakken
– Gemiddeld studietempo
– Veel groepsgewijs werken
– Persoonlijke benadering
– Meer controle op huiswerk
– Opleiding voor uitvoerend beroep
– Helder beroepsbeeld
– Wetenschappelijk gericht
– Theoretische opdrachten
– Stage is mogelijk
– Je genereert nieuwe kennis
– Vakgericht leren
– Minder verschillende vakken
– Hoog studietempo
– Veel zelfstandig werken
– Minder persoonlijke benadering
– Minder controle op huiswerk
– Opleiding voor hogere functie
– Geen helder beroepsbeeld