Studiekeuze FAQ|

Algemene vragen (9)

De meest voorkomende vraag als er ten einde raad naar een studiekeuzecoach gebeld wordt is " Mijn zoon of dochter weet totaal niet wat ze moet gaan studeren".

Aan deze vraag gaat vaak al een heel traject vooraf.  Voor de meeste jongeren geldt dat ze al tijden op het internet aan het surfen zijn, allemaal gratis testen aan het maken zijn en er per saldo niets mee opschieten. Ons advies is ; brand je vingers niet aan alle gratis testen. En blijf ook niet al die sites doorzoeken. Bij onze studiekeuzecoaches kun je ten eerste betrouwbare en valide tests laten afnemen. Maar belangrijker nog is dat ze een heldere structuur aanbieden om stapsgewijs je sterktes, interesses en drijfveren in kaart te brengen. Dat verschaft helderheid. En vanaf dat moment kun je met meer focus gaan zoeken in het aanbod.

Ons stappenplan biedt je een eerst houvast !

Please log in to rate this.
3 people found this helpful.


In het hbo en op de universiteiten mag men je in het eerste jaar  een bindend advies geven te stoppen. Overigens mogen een beperkt aantal instellingen ook in 2018-2019 zelfs experimenteren met adviezen in het tweede of derde jaar. We raden je aan bij de studiekeuze goed te onderzoeken hoe de regels (die per instelling en studie verschillen) goed in kaart te brengen. Hoewel je na een negatief bindend advies meestal na twee jaar opnieuw mag proberen in te stromen of het vaak wel mogelijk is de studie aan een andere instelling te gaan volgen blijkt in de praktijk dat een tussentijdse studiekeuze check raadzaam is. Het hernieuwd in kaart brengen van je interesses en kwaliteiten kan je doen beseffen dat er wellicht een goede reden is dat de huidige studie niet makkelijk doorlopen wordt.

Lees meer over het BSA op de site van de overheid.

Please log in to rate this.
0 people found this helpful.


Kwaliteit studies
Ieder jaar wordt een uitgebreid onderzoek gedaan naar de kwaliteit van studies zoals het door studenten ervaren wordt. De non-profit organisatie die de Keuzegids uitgeeft biedt ook de kans dat online op te zoeken. Surf naar kiesjestudie

Het is verleidelijk voorkeur voor een stad te hebben omdat het je zo leuk lijkt om daar te studeren. We komen echter zeer geregeld jongeren tegen die zich wel voor de kop kunnen slaan dat ze zijn gaan sutderen aan een instelling die zeer slecht staat aangeschreven. De keuzegids laat ieder jaar weer haarfijn zien welke studies door een ondergrens zakken en jouw decaan of studiekeuzecoach kan je die informatie geven. Bedenk dat de slechte begeleiding je een jaar kan kiezen terwijl een opleiding aan een goed ingeschreven instituut je kan inspireren en stimuleren.

Een voorbeeld uit de praktijk. Een jongere ging social work studeren. De docenten waren ongeinteresseerd, colleges werden gevuld met filmpjes van de "Nanny", twee weken voor de eerste tentamenpeirode waren de eisen nog niet bekdn. Na 6 weken haakte deze studente gedesillusioneerd af.

Please log in to rate this.
1 person found this helpful.


Kiezen na 1 mei ? Dat is uiteraard nog moglelijk,  De uiterste inschrijfdatum is behalve voor de fixus opleidingen 1 mei. Na 1 mei, de uiterste inschrijfdatum voor studies, kun je echter nog volop kiezen. Het is toegestaan je keuze aan te passen (kan eenvoudig via DUO) maar uiteraard moet je goed onderbouwen waarom de switch gemaakt wordt. Het is immers zo dat de studiekeuzecheck nu een bindend advies kan worden. Als de opleiding je niet geschikt acht heb je pech en moet je een nieuwe keuze gaan maken. Een studiekeuzetraject met een daarbij horende rapportage ondersteunen je motivatie en zullen je probleemloos door de intake-gesprekken leiden.

Please log in to rate this.
0 people found this helpful.

0 Comments - Leave a Comment

Een studiekeuzecoach werkt op een coachende wijze. Dat betekent dat hij vraagt en doorvraagt om jezelf te laten ontdekken wie je bent, waar je goed in bent en wat jou interesseert. Testen worden wel degelijk ingezet.

Een beroepskeuzeadviseur werkt vrijwel altijd met een reeks testen. Als die gemaakt zijn volgt er een gesprek om de resultaten te bespreken.

Please log in to rate this.
1 person found this helpful.


Met ingang van 2014 moeten middelbare scholieren voor 1 mei hun studiekeuze gemaakt hebben. De volledige regeling ziet er op hoofdlijnen als volgt uit. (Bron: Rijksoverheid)

Leerlingen die vanaf 1 september 2014 willen gaan studeren in het hoger onderwijs, kunnen zich vanaf oktober 2013 aanmelden voor hun vervolgopleidingen en moeten dit in ieder geval voor 1 mei 2014 hebben gedaan.

Studiekeuzecheck

De vervroegde aanmelding zorgt ervoor dat leerling en opleiding eerder met elkaar in contact kunnen komen, zodat er tijd is voor een check op de gemaakte studiekeuze. Deze check vindt plaats door een studiekeuzeactiviteit met een advies. Denk bijvoorbeeld aan een dag proef studeren, een gesprek met een docent van de opleiding of digitaal contact tussen de leerling en de vervolgopleiding.

De aanstaande student krijgt het recht op een studiekeuzecheck, maar kan ook verplicht worden om daaraan mee te doen als de hogeschool of universiteit dat vraagt. Het doel van deze maatregel is dat studenten een bewustere keuze maken en daardoor meer kans hebben op studiesucces.

Meldt een student zich ná 1 mei aan, of doet hij zonder goede reden niet mee aan een verplichte studiekeuzecheck, dan kan hij zijn toelatingsrecht verliezen. Dat betekent dat de hogeschool of universiteit beslist of deze student nog kan worden toegelaten.

Meer details vind u hier

 

Please log in to rate this.
1 person found this helpful.


Er zijn in de loop van de jaren diverse onderzoeken gedaan naar de belangrijkste redenen van studiekeuze-uitval.Hieronder een korte opsomming.

Ik had de verkeerde studie gekozen
Mijn verwachtingen over de opleiding zijn niet uitgekomen.

Ik was niet (voldoende) gemotiveerd voor deze opleiding.
Moeite met de manier waarop het onderwijs wordt gegeven.
Ik voelde me niet thuis op de opleiding/instelling.
    De studie was te zwaar.
  Het niveau van de studie was te laag.
 Ik kreeg onvoldoende studiebegeleiding.
Na uitloting later alsnog toegelaten tot opleiding 1e voorkeur.
Moeite met de overgang/aansluiting vanuit mijn vooropleiding.
   Persoonlijke omstandigheden (zorgtaken e.d.).
 Vanwege een functionele beperking/handicap

 

 

In het gratis e-boekje van keuzecoaches staan ze overzichtelijk op een rij.

 

Please log in to rate this.
1 person found this helpful.


De vraag of een tussenjaar nuttig is kan niet simpel beantwoord worden. Voor sommige jongeren is het nuttig om zich zelf beter te leren kennen. Het aangaan van een uitdaging zoals een verre reis maken en te werken in het buitenland draagt bij het aan het zelfvertrouwen en geeft uiteraard meer zelfkennis. Overigens hoef je niet naar het buitenland maar kan een baan in Nederland je ook enorm helpen jezelf beter te leren kennen.

Wat opvalt in veel studiekeuze praktijken is dat veel jongeren met een tussenjaar merken dat ze richting het voorjaar toch nog niet tot een zelfstandige studiekeuze kunnen komen en zich dan alsnog vertwijfeld bij een studiekeuzecoach melden.

Uit onderzoek blijkt dat 50% van de jongeren na het tussenjaar een andere studiekeuze gaat maken dan bij aanvang van dat jaar. Het blijkt dat studenten die een tussenjaar genomen hebben een kleinere kans op studie-uitval hebben. Zie o.a. onder deze link

 

Een zeer uitgebreid verhaal van een organisatie die al tientallen jaren jongeren goed begeleid de wereld in stuurt is hier te vinden.

 

Please log in to rate this.
1 person found this helpful.


Grofweg zijn de kosten voor 1 jaar studie voor een uitwonend kind rond de 11.000 euro. De volgende sites geven u veel gedetailleerdere informatie .
www.studie-kosten.nl en www.nibud.nl waar je de geldwijzer kunt bestellen. Over de studiefinanciering vindt u hier.

 

Please log in to rate this.
1 person found this helpful.


Arbeidsmarkt (1)

Ieder jaar voert de stichting SEO van de UVA een uitgebreid onderzoek uit naar de arbeidsmarkt voor afgestudeerde hbo-er en wo-ers. Een uitgebreid PDF document dat alle ins- en outs voor deze doelgroep goed op een rij zet.
Klik  hier voor de meest recente rapportage van het SEO.

Please log in to rate this.
1 person found this helpful.


Competentie onderzoek (1)

Op de HAN is een online testmethodiek ontwikkeld die je inzichten kan verschaffen over je competenties om een hbo studie te kunnen volgen. Let wel, het is een test die vaststelt of je het wel of niet kunt maar in kaart brengt waar je sterktes en zwaktes liggen. Surf naar kiesactief.

Please log in to rate this.
0 people found this helpful.


De master kiezen (1)

Het aantal master-varianten neemt in hoog tempo toe. Het is dan ook aan te raden naast het vergelijken van studies die veel op elkaar lijken vooral ook te kijken naar de mogelijke master-varianten die je na behalen van je bachelor degree kunt gaan volgen. Het beste overzicht vind je op deze non-profit site; www.universitairemasters.nl.

Please log in to rate this.
1 person found this helpful.


Internationaal diploma ? (1)

Indien u in het buitenland gestudeerd hebt en naar een hbo- of universitaire opleiding in Nederland wilt doorstromen krijgt u te maken met internationale diplomawaardering. De volgende site geeft u alle informatie.

 

Please log in to rate this.
0 people found this helpful.


MBO, HBO of Universiteit ? (2)


Het is zeker niet vanzelfsprekend om met je vwo- of gymnasium diploma op zak naar de universiteit te gaan. Wij komen in de prakijtk veel jongeren tegen die naar het hbo gaan. Onderstaande lijst helpt jou wellicht met jouw keuze. Bedenk overigens dat de doorstroom na het hbo naar de master van de unversiteit puzzelen wordt. De eisen verschillen per opleiding en instelling.

 • Ik ben meer een doener dan een denker
 • Ik kan veel en relatief snel lezen
 • Ik weet dat mijn beheersing van de engelse taal voldoende goed is
 • Ik doe het liefste zoveel mogelijk zelfstandig (weinig groepsopdrachten)
 • Ik heb weinig begeleiding nodig van docenten
 • Ik bepaal het liefste zoveel mogelijk mijn eigen weekindeling
 • Ik heb genoeg discipline (heb je voor je eindexamens geleerd? Dan mag je op deze vraag al ja invullen. Je hebt echt niet megaveel discipline nodig!)
 • Ik weet met weinig uitleg al precies wat er bedoeld word
 • Ik vind dat er leukeres studies zijn op de universiteit
 • Ik heb mijn vwo gehaald maar met ongelooflijk veel inspanning en minimale resultaten

Hoe meer van deze stellingen op jou van toepassing zijn, des groter de kans dat jij je op de universiteit helemaal thuisvoelt! Het HBO is dan waarschijnlijk niets voor jou.

Please log in to rate this.
1 person found this helpful.


Na afronding van de Havo kun je kiezen  tussen MBO(+) en HBO. Overwegingen bij die studiekeuze kunnen zijn;

 • Heb je een hekel aan of bent je slecht in lezen/leren?
 • Ben je liever constant in de praktijk bezig?
 • Is voor de baan of banen die je op het oog hebt een MBO diploma voldoende?
 • Zijn er leuke MBO studies die bij je passen?
 • Vond je de Havo heel moeilijk en heb je het maar net gehaald?
 • Vond je het moeilijk om projecten te doen en daarvan verslagen te schrijven en kreeg je daar vrij lage cijfers voor?

Hoe meer van deze antwoorden je met 'ja' beantwoord, des te groter is de kans dat een MBO-opleiding beter bij je past dan een HBO-opleiding.

Voor een beperkt aantal studies is het mogelijk een zogenaamd Assicate Degree te halen. Eenvoudig gezegd een MBO+ of een HBO- studie. Het levert een erkende titel op. Hier kun je zoeken welke associate degree opleidingen er bestaan.

Please log in to rate this.
1 person found this helpful.


Particuliere opleidingen (2)

Het indoenlijk een volledig overzicht te geven op deze site. U vindt een volledig overzicht van hbo opleidingen op hbostart en mbo opleidingen op mbostart. In die complete overzichten vindt u ook de particuliere scholen vermeld.

Please log in to rate this.
0 people found this helpful.


Er bestaan steeds meer prive-instellingen die cursussen en opleidingen aanbieden. Sommige van die opleidingen zijn geaccrediteerd, dat wil zeggen dat ze volgens de richtlijnen zijn beoordeeld waarmee alle publiek toegankelijke onderwijsinstellingen in Nederland zijn gecontroleerd. (NVAO). Dat geeft u als kiezer een basiszekerheid dat deze opleiding kwalitatief goed is.  Denk er echter aan de een particuliere opleiding u met hogere kosten opzadelt. Daartegenover staat dat sommige instellingen een 4-jarige opleiding hebben weten te verkorten tot drie jaar door langere studiedagen, betere coaching en vooral het eisen van discipline van de studenten.

U vindt nog meer relevante informatie onder de link van carrieretijger.

Please log in to rate this.
1 person found this helpful.


Profielkeuze en studies die aansluiten (3)

Helaas komt het geregeld voor dat jongeren een profielkeuze gemaakt hebben die niet aansluit bij hun studie van voorkeur. Het is zeker niet in alle gevallen te voorkomen maar een goede orientatie op het havo of vwo is natuurlijk wel handig en noodzakelijk. Er bestaan gelukkig diverse oplossingen om tot reparatie te komen. Klik hier.

Please log in to rate this.
1 person found this helpful.


Jazeker. Wij begeleiden jongeren bij profielkeuze en bij studiekeuze. Ook zijn er veel foutkiezers die in het eerste jaar bij ons komen.

Please log in to rate this.
0 people found this helpful.


Als je profiel niet helemaal voldoet is het mogelijk om een deficientietoets te maken. Iedere hogeschool bepaalt zelf wat de inhoud van die toets heeft en hanteert vaste data waarop de toets gedaan kan worden. Een voorbeeld vind je hier. De noordelijke hogescholen hebben een aparte website met alle informatie www.toelatingstoesten.nl

Het is ook mogelijk in het volwassenonderwijs , de zg. VAVO, die door de ROC's in Nederland wordt aangeboden de ontbrekende vakken in te halen.  Op deze site vind je meer informatie.

Andere alternatieven zijn bij de LOI deelcertificaten halen of bij Beta-Boswell in Utrecht .

 

Please log in to rate this.
0 people found this helpful.


Studie en Handicap (1)

Een handicap is een breed begrip en kan varieren van asperger, ernstige ADHD problematie, dyslexie tot fysieke beperkingen die rolstoeltoegankelijkheid vereisen. Alle instellingen hebben medwerkers in dienst die jou kunnen ondersteunen zo gemakkelijk mogelijk te studeren. In de praktijk blijkt dat ondanks goed overleg voorafgaand aan de studie de beloftes niet altijd waargemaakt kunnen worden . Dat leidt tot wrijvingen tijdens de studie en tot faal-ervaringen. Ervaring hebben ons geleerd er alles aan te doen om de communicatie met de opleiding in stand te houden en afspraken ook op papier bevestigd te krijgen.

Er bestaat een overkoepelende site waar je alles kunt vinden om tijdens je studiekeuze te kijken in hoeverre men rekening houdt met je handicap. Surf naar handicap en studie.

Please log in to rate this.
1 person found this helpful.


Studiekeuzecheck (1)

Je vind uitgebreide informatie voor de regels die m.i.v. 1 mei gelden. Surf naar de link

Please log in to rate this.
1 person found this helpful.