Studiekeuze stap voor stap

We schetsen je hier onder een procedure die je op weg kan helpen tot een keuze te komen. Een coach helpt je altijd te verdiepen. 

Ben je op tijd begonnen met je keuzeproces?
Die vraag is zeer relevant. De numerus fixus regelingen voor studies die elk jaar aangepast worden en tijdig aanmelding vereisen , en het opbouwen van een portfolio voor creatieve studies zijn geregeld struikelblokken.

Wie ben ik ?

Vraag je ouders wat jij als klein kind deed. En kijk of je daaruit in grote lijnen een beeld kunt vormen over wie jij bent
Met wie speelde je
Waar speelde je
Waarmee speelde je

Welke sport beoefen jij of welke hobby heb jij ?
Een sport zegt veel over wie jij bent. Ook je hobby kan veel prijsgeven. Het gaat dan niet alleen om wie je bent maar ook waar jij goed in bent.

Ask your friends
Vraag je vrienden, familie of mensen van de sportclub hoe ze jou ervaren, beleven. Vaak komen er verrassende antwoorden uit !

Doe een online test
Er bestaat een fantastische online test (gratis en wel in het engels) die een profiel van jou kan bepalen. Surf naar www.16personalities.com

 

Wat kan ik ?

Zet al je kwaliteiten op een rij. Waar ben je goed in, waar ben je minder goed in? De vragen uit stap 1 hebben je daarover ook al inzichten verschaft.

En rangschik ze daarna door ze op te delen in kolommen met de titels " vind ik heel leuk, neutraal, vind ik niet leuk"

Zo heb je meteen een overzicht wat je moet mijden en waar je je op zou kunnen richten.

Als hulpmiddel verwijs ik je naar een publiek beschikbaar document.


Wat wil ik ?

De vraag wat je wilt is de moeilijkste voor veel jongeren. Maar met een aantal kernvragen kom je misschien wat verder.

Had je vroeger een droombaan?
Kijk eens welke aspecten aan die droombaan (ook al heb je die droombaan nu niet meer voor ogen) zo leuk waren. Ongetwijfeld vind je aspecten die je super interessant vond.

Ken je iemand die een beroep uitoefent dat jou aantrekt ?
Kijk eens in je familie, vrienden- en kennissenkring wat iedereen doet. Is er iemand die een beroep uitoefent dat je wel wat lijk? Ga met diegene praten. Zoek uit wat hij of zij dagelijks doet.

Maak een online test
Veel gratis testen zijn niet goed genoeg. De Icares test die je gratis kunt maken is in veel gevallen goed en komt misschien met beroepen op de prop die jou heel interessant lijken. Doe gerichter onderzoek naar die beroepen en ontdek of het echt wat is. En wat er dan zo leuk is in die beroepen.(kijk dan b.v. op carrieretijger)


Alle gegevens verzamelen

Pak een groot tekenvel. Zet al je inzichten overzichtelijk op papier. En nodig mensen uit om samen met jou te brainstormen. Vaak komen er al mooie ideeën naar boven op die manier.

Maar in veel gevallen heb je nu een deskundige coach nodig of je decaan om je gericht verder te helpen.

Maar je kunt ook een werkboek kopen om het verder uit te diepen in de thuissiutatie.