Verkeerd profiel

Het komt geregeld aan de orde in studiekeuze trajecten dat een studie gevonden is die erg aantrekkelijk is maar niet bij het profiel past dat gekozen is. Er zijn een aantal mogelijkheden om daar een mouw aan te passen.

VAVO
Als je 18 jaar of ouder bent mag je het zogenaamd Volwassen Onderwijs (VAVO) gaan volgend. Aangewezen ROC's in Nederland verzorgen dat onderwijs. In een of twee jaar spijker je jezelf bij op de ontbrekende vakken en haal je middels een staatsexamen alsnog die deelcertificaten die nodig zijn. Overigens zijn er ook mogelijkheden op jongere leeftijd (17 Jaar) al "uitgeleend" te worden aan het VAVO middels je reguliere school. Daarvoor moet je huidige school wel bereid zijn om een convenant te sluiten met die regionale ROC opleiding.

Commercieel onderwijs
Naast het VAVO biedt het Boswell-Beta Instituut in Utrecht volledige bijspijkermodules aan voor de exacte vakken. De LOI biedt een uitgebreider pakket aan mogeljkheden aan. Uiteraard kun je deze lessen ook nog combineren met extra bijlesuren.

21+ toets voor toelating tot het hbo
De 21+ toets biedt een mogelijkheid voor mensen die 21 jaar of ouder zijn zonder het juiste diploma toegang te krijgen tot een hbo opleiding. Meer informatie vind je hier.

mbo uitsluiting van doorstroomroutes
Als je vanuit het mbo wilt doorstromen naar een hbo studie ondervind je mogelijkerwijs ook problemen. Het is wettelijk mogelijk om je b.v. vanuit een "groene opleiding" te weigeren voor een technische opleiding op het hbo. Feit is dat ten tijde van dit schrijven niet alle hbo's deze restrictie hanteren en er zogenaamde doorstroomprogramma's bestaan. Doe tijdig onderzoek naar deze problematiek.